Start

De vereniging

Waarom

Contributie

Het bestuur

Veel gestelde vragen

Contact

 

 


Veel gestelde vragen:
 

Hoeveel bedraagt de contributie?

Wie stelt de contributie vast?

Wat te doen in geval iemand overlijdt?

Wat kost een uitvaart?

Is een crematie duurder dan een begrafenis?

Kan de overleden thuis worden opgebaard?

Kunnen wij ons bijverzekeren?

 


Hoeveel bedraagt de contributie?
Contributie per persoon per jaar is 21,00
Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid indien beide ouder s lid zijn.
Bij n ouder gezinnen zijn kinderen tot 18 jaar in het lidmaatschap inbegrepen als de ouder 75% van het contributiebedrag van twee ouder gezinnen betaald.

Terug omhoog

 

Wie stelt de contributie vast?
De contributie wordt ingevolge art. 10 lid 6 van de verenigingsstatuten ieder jaar door de ledenvergadering vastgesteld.

Terug omhoog

 

Wat te doen in geval iemand overlijdt?
Allereerst neemt u contact op met de huisarts. De huisarts zal het overlijden vaststellen en een overlijdensakte opstellen. Bij overlijden in het ziekenhuis zal de dienstdoende arts de overlijdensakte opstellen. Vervolgens licht u de familie in en belt u de bode, de heer Heslinga telefoonnummer 06-53777753.
De bode zal in onderling overleg met u de uitvaart, naar de wens van u of overledene, verzorgen.

Terug omhoog

 

Wat kost een uitvaart?
De kosten van een uitvaart bedragen al gauw 3.500,00 5.000,00. Dit is afhankelijk van de wensen en keuzes die er zijn ten aanzien van de uitvaart. Zoals te denken valt aan welke kist wordt er gekozen. Wel of niet zelf dragen. De hoeveelheid te verzenden rouwkaarten. Wel of geen advertenties in 1 of meerdere kranten.

Terug omhoog

 

Is een crematie duurder dan een begrafenis?
De uitvaartkosten van een begrafenis of een crematie liggen niet ver uit elkaar. Het hangt erg af van de wensen van u en/of de overledene. De kosten van de dienstverlening, de kist, de rouwkaarten, advertenties, het vervoer e.d. zullen nagenoeg gelijk zijn. Het verschil kan zitten in de grafkosten. Deze kunnen per gemeente erg verschillen.
Terug omhoog
 


Kan de overleden thuis worden opgebaard?
In de meeste gevallen is dit mogelijk. U kunt dit met de bode bespreken.

Terug omhoog

 

Kunnen wij ons bijverzekeren?
Ja, er zijn via de Friese federatie collectieve afspraken gemaakt via Axent verzekeringen.
Wilt u zich bijverzekeren of meer weten over bijverzekeren dan kunt u via de penningmeester een afspraak maken met Axent verzekeringen.

Terug omhoog

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag welke hier niet voorkomt neem dan contact op.

 

 

 

       

Een 1024 x 768 pixels pagina.

Privacy verklaring

Copyright Uitvaartvereniging "Laatste Eer" IJlst